Certifierad Rosenterapeut sedan 1998. Under åren som gått har jag ständigt uppdaterat mig på otaliga vidareutbildningar samt assisterar så ofta jag hinner Rosenkurser på Axelsons.

Jag har, tack vare Rosenmetoden, kunnat hjälpa tusentals människor till minskad smärta, ökat välbefinnande, bättre sömn, mindre stress och färre stressymptom, mindre oro och ångest, mer glädje osv . Detta i sin tur förbättrar livskvalitén generellt.

Man söker mig vid livskriser, efter våld och övergrepp, incest, vid sömnsvårigheter, smärta men även vid dåligt självförtroende, andningsproblem, ensamhet, utsatthet, spänningar, sorg, uppgivenhet, konflikt/stresshantering. 

Jag har fått en gedigen erfarenhet av Rosenmetoden under mina 20 år som terapeut. Under vissa perioder har jag arbetat med Rosenmetoden heltid, men idag två heldagar i veckan: tisdag och torsdag. Jag har även stor glädje av kunskapen i mina sjukgymnastbehandlingar samt i det dagliga livet. Att förstå att en smärtsam kroppsdel påverkar psyket men även tvärtom är ju grundläggande för att kunna nå fram till en bestående läkning.

Att med mina händers hjälp och i total närvaro kunna hjälpa en annan människa till en större inre ro och harmoni med mindre smärta, är för mig dagligen en upplevelse som har berikat mitt liv och givit mig mycket tillbaka.


Förutom mitt arbete som Sjukgymnast och Rosenterapeut i Sverige de senaste 20 åren har jag bott och arbetat i Schweiz från 1975 till 1997. Där arbetade jag som sjukgymnast inom ortopedisk medicin och inriktade mig då framför allt på behandlingar efter frakturer samt rygg och nackbesvär något jag har haft stor glädje av för mina Rosenbehandlingar.

Jag startade och drev dessutom en stor sport och modebutikskedja i Lausanne i över 20 år. Ett inspirerande och spännande arbete som gav mig mycket erfarenhet i mötet med människor i andra situationer än inom vården.

Jag är även Certifierad Handledare i Sorgbearbetning vilket är ytterligare ett komplement i mitt arbete som Rosenterapeut; att få hjälpa människor efter olika förluster att bearbeta det svåra för att kunna gå vidare i livet.

PÅ min fritid umgås jag med min stora familj och min brokiga vänkrets. Jag är förlovad med en underbar man, har två vuxna barn och fick mitt första lilla barnbarn, Leon, i november 2016 som gav mig ytterligare perspektiv på livet och fyller mitt hjärta med glädje och tacksamhet. Tack vare de fantastiska möjligheter till kontakt över nätet, så kan jag både se och prata med den lilla familjen dagligen trots att de bor i London. Jag älskar att dansa Lindy Hop och Rock, segla Windsurfing och även större segelbåtar, åka snowboard och skidor, resa och gå på upptäcktsfärd här i Stockholmstrakten eller varhelst i världen jag befinner mig. 

Jag arbetar även, sedan januari 2013, med en behandling som befrämjar och optimerar den djupa genomblödningen i kroppen: BEMER Fysikalisk Vaskulär Terapi. Själv har jag tack vare denna behandling fått ett bättre immunförsvar vilket bl.a. innebär att jag varken varit sjuk eller förkyld på flera år, jag har fått en bättre sömnkvalitet från att ha lidit av sömnstörningar i över 20 år, mjukare leder, bättre kvalitet på hår och naglar, jag har blivit av med mycket besvärande klimakteriebesvär, och känner mig både piggare och starkare samt gladare. För mig har BEMER varit ett ovärderligt komplement och jag erbjuder dig gärna behandlingen tillsammans med Rosenmetoden.

Vill du veta mer:

  Ny Datalagstiftning (GDPR) från 25 maj, 2018 – Policy

Från den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddslag (GDPR) att gälla. Utifrån dessa förändringar vill jag informera dig som kund hur jag behandlar dina personuppgifter.

Gunilla Kuylenstierna, Rosenmetoden på Östermalm arbetar för att skydda dina uppgifter genom alla de medel som är möjliga. Jag åtar mig att skydda och upprätthålla din integritet vid kontakt med mig och av dina personuppgifter. Jag är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning GDPR.  Uppgifter och personliga data som jag kan komma att spara eller behöva från dig som kund för att kunna leverera en bra service till dig är som följande: Namn, E-post adress, telefonnummer samt födelseår.

Kommunikation i form av brev, epost samt journaler kan komma att sparas av mig för att kunna erbjuda en bra service och följa upp behandlingar o ärenden.

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och jag kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Du har möjlighet begära information om vilka personuppgifter jag har om dig och dessutom få eventuella uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida jag behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig begäran till mig.

Om du har några frågor om min personuppgifts-policy eller har någon annan fråga angående min behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta mig på gunilla@rosenpaostermalm.se eller via telefon 0768-755047.

Med vänlig hälsning, Gunilla Kuylenstierna

Legitimerad Sjukgymnast på Sjukgymnastinstitutet i Lund 1974.
Diplomerad Rosenterapeut på Axelsons i Stockholm 1998
Certifierad Handledare i Sorgbearbetning
BEMER-partner samt terapeut 2013

 

Medlem av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Ansvarsförsäkrad och arbetar under Tysthetslöfte