Vanehållning - Vanekänslor - Vanetankar

En intressant artikel om hur vårt kroppsspråk förmedlar vad vi känner och tänker! Ändra din kroppshållning medvetet och du kan påverka hur du mår och hur du upplever världen. Prova att inta olika positioner, andas mer eller mindre, spänn dig eller slappna av och känn efter hur detta påverkar din mående. Titta på din omgivning och se vad människor förmedlar bara genom att observera deras kroppsspråk. 

I Rosenmetoden hjälper jag dig att släppa onödiga spänningar som hämmar dig och kanske smärtar så att du kan hitta in till din fulla potential och resning.