Reflexioner

Rosenmetoden är möjligheten till djupare kontakt genom mig själv i en annan människa

 Den ger mig insikter dagligen, men även kunskap om mina egna blockeringar och begränsningar

 Den ger mig möjligheter att utveckla mig till en bättre, godare människa, med större empati och tolerans gentemot min omvärld, men den ger mig också den tunga bekräftelsen på hur svårt det är att till fullo våga vara den jag verkligen är

 Med Rosenmetoden möter jag barriärer men finner där bakom mycket flöden, ljus och kärlek som genom behandlingen kan få utrymme, tilltro och kraft

 Med Rosenmetoden har jag hittat in till platser i mig själv som jag glömt bort och det har hjälpt mig hjälpa andra att göra detsamma

 Jag har mött mycket kärlek, värme och vilja till förändring men även svårigheter och dunkelt famlande

 Rosenmetoden är lätt i det svåra, ljust i det mörka, mjukt i det hårda

 Den är ljuset i mitt sinne, ron i min själ, förändringen i mitt liv

 Rosenmetoden är kärlek utan krav!

Gunilla Kuylenstierna