Varför Rosenmetoden?

Hur skiljer sig utövandet av Rosenmetoden mot andra metoder?

Rosenmetoden är en mycket påtaglig och konkret metod som baseras på vad som kan observeras direkt i kroppen. Två delar som skiljer Rosenmetoden från andra metoder är:

1. Alla kroppsliga upplevelser är tillåtna. Du tillåts att känna och utrycka allt som du känner av – temperaturförändring, tryck, spänning, skakningar, yrsel, illamående – samt känslor såsom glädje, ilska, rädsla, lust, avsky, hat eller kärlek utan att bli bedömd eller tolkad.

2. Det finns ingen bakomliggande agenda att försöka förändra något, utan bara att observera det som du känner och upplever här och nu.

Inom Rosenmetoden är det vi inte säger lika viktigt som det vi säger! En Rosenterapeut avstår vanligtvis från att ge råd, utan litar istället på att den förkroppsliga självkännedomen växer, och att klienten själv kommer ha större möjlighet att på egen hand uppnå självläkning. En Rosenterapeuts roll är inte att ge tröst eller konsolidering, vilket tillåter klienten att nå djupare och känna efter.

När en klient berättar om en livshändelse brukar en Rosenterapeut vänta med att tala till det ögonblick i berättelsen där något känns av i kroppen, som en förändring i andningen eller en uppmjukning av en muskel. Då nämner terapeuten bara den kroppsliga förändringen: ”Du andades annorlunda”, ”Det verkar som att det du berättade just nu är viktigt för dig”. Eller så öppnar terapeuten upp för klienten att känna ännu mer ”Vad betyder det för dig?”.

Det sätt som Rosenmetoden kombinerar ord och beröring anpassas efter klientens nuvarande medvetenhet. Det lyssnandet till hela klienten, både fysiskt och mentalt, utan några dömande ord eller meningar, är vad som hjälper klienten att komma in i sig själv och påbörja självläkningsprocessen.