Mod att vara sårbar!

"I sårbarheten alstras kärleken, tillhörigheten, glädjen, modet, medkänslan och kreativiteten. Från sårbarheten kommer hopp, medkänsla, ansvarstagande och äkthet."

När du får en behandling i Rosenmetoden får du en möjlighet att nå in i det som du skyddat mest, för att inte bli ännu mer sårat. Ju fler oläkta sår som du bär på desto hårdare skal/skydd/sköld behöver du skapa för att klara dig! Kan du nå in och våga visa din sårbarhet är det också där du kan finna din genuina kraft och styrka-att våga vara äkta, att våga vara DU! Att våga känna är att våga vara sårbar. Att vara modig är att våga möta det som du är rädd för!

Välkommen på en behandling i Rosenmetoden som hjälper dig att öppna upp för din sårbarhet och att våga vara modig!

Läs Ewa Brafs artikel om sårbarhet här.

Nelson Mandela: "Vad vi fruktar mest är inte att vi är otillräckliga.
Vår djupaste rädsla är att vara omåttligt kraftfulla.
det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer mest.
Att spela obetydlig förbättrar inte världen. Det finns ingenting upplyst med att förminska sig för att andra inte ska känna sig osäkra.
När vi låter vårt eget ljus lysa, ger vi omedvetet andra tillåtelse att göra detsamma.