En gåva till dig eller någon du värnar om: Be om beröring på recept!

Kerstin Uvnäs Moberg vurmar för "Beröring på recept" för att stimulera Oxytocinproduktionen i kroppen!

Så kom och prova Rosenmetodens mjuka, närvarande beröring som stimulerar "Lugn och Ro"-hormonet Oxytocin: gör oss lugnare och mer harmoniska. 

"Oxytocin har en mängd effekter. Förutom att det samordnar lugn och ro-systemet, stärker immunförsvaret och får vår smärttröskel att stiga, så verkar det kunna stimulera vänskaplig social interaktion. Det gör att puls och blodtryck sjunker, samtidigt som näringsupptaget, tillväxt och läkande processer stimuleras – både hos kvinnor och män.

Kroppskontakt och värme, olika typer av snäll beröring, som massage, kramar och sannolikt också positiva upplevelser ökar oxytocin-frisättningen, menar Kerstin Uvnäs Moberg. Också när vi äter utsöndras oxytocin, genom att vagusnerven aktiveras när maten berör mag-tarmkanalens insida. En sorts invärtes beröring, alltså.

– Oxytocin är en av kroppens allra viktigaste substanser. Det ställer om hela nervsystemet och för över oss i anti-stressläge. Den här lugn och ro-reaktionen är lika viktig för vår hälsa och överlevnad som dess motsats, kamp eller flykt-reaktionen. 

Lugn och ro-hormonet oxytocin betraktades ursprungligen som ett kvinnligt hormon, eftersom det stimulerar livmoderns sammandragningar vid förlossning och mjölkutdrivning vid amning. Senare forskning har visat att det inte alls rör sig om ett specifikt kvinnligt ämne. "

Ge dig själv en gåva, eller till någon du värnar om: Be om beröring på recept!