Rosenmetoden vetenskapligt undersökt!

"En överväldigande majoritet av klienter hos Rosenterapeuter upplevde sig ha stor eller mycket stor nytta av behandlingarna."

Upplevd nytta av Rosenmetoden kunde indelas i fem olika kategorier:

1. Förbättrad psykisk hälsa, inklusive ökat välbefinnande, tillförsikt, lycka och självförtroende.

2. Förbättrad fysisk hälsa, inklusive minskade muskelspänningar, förbättrad andningskapacitet, bättre tarmfunktion och ökad fysisk energi, men även lindring av smärtor som huvudvärk och muskel-, rygg- och nacksmärtor.

3. Ökat medvetande om sambandet mellan kropp och sinne, om hur beteendemönster och pågående psykologiska processer påverkar kroppen.

4. Understödjande av personlig utveckling

5. Kraft till själv-initierade livsförändringar

Vill du veta mer om Rosenmetoden klicka här

Läs mer om studien här (http://friskvardsmagasinet.axelsons.se/rosenmetoden-vetenskapligt-undersokt)