My mind tried, but my body could not forget!

"Mitt sinne försökte men min kropp kunde inte glömma!"

Med hjälp av Rosenmetoden kan du komma i kontakt med minnen som du har försökt att glömma och som ligger i vägen för dig för att kunna leva ett fullgott liv.

Vi kan inte känna oss genuint glada och tillfredsställda om vi inte är i kontakt med vårt sanna, autentiska väsen. Det är i detta sammanhang som Rosenmetoden kan vägleda en person genom hans eller hennes kroppsliga erfarenheter.

Många människor lever med en förminskad och anpassad personlighet, även om inte alla är medvetna om det. Man kan säga att Rosenterapeuten är som en barnmorska, som guidar dig till att ge liv åt ditt sanna jag. Som vuxen är det ditt eget ansvar att våga hitta modet att leva enligt din sanna natur. Rosenmetoden kan hjälps dig till detta.

Läs hela artikeln av Anna Slama här
Anna Slama is a writer, activist and – soon to be – developmental pshychologist.

Läs mer om Rosenmetoden här.