Rosenmetoden är ljuset i mitt sinne, ron i min själ, förändringen i mitt liv.

För några år sedan var jag på en fortsättningskurs med andra Rosenterapeuter. Under en av de sista timmarna tillsammans fick vi femton minuter på oss att sammanfatta vad Rosenmetoden betydde för oss. Så här skrev jag:

"Rosenmetoden är ljuset i mitt sinne, ron i min själ, förändringen i mitt liv. Den är möjligheten till djupare kontakt genom mig själv i en annan människa. Den ger mig insikter dagligen, men även kunskap om mina egna blockeringar och begränsningar. Rosenmetoden ger mig möjlighet att utvecklas till en bättre, godare människa, med större empati och tolerans gentemot min omvärld, men den ger mig också den tunga bekräftelsen på hur svårt det är att verkligen till fullo våga vara den jag är.

Med Rosenmetoden möter jag barriärer men finner där bakom mycket flöden, ljus och kärlek som genom behandlingen kan få utrymme, tilltro och kraft. Med Rosenmetoden har jag hittat in till platser som jag glömt bort, och det har hjälpt mig hjälpa andra att göra detsamma!

Jag har mött mycket kärlek, värme och vilja till förändring men även svårigheter och dunkelt famlande. Rosenmetoden är lätt i det svåra, ljust i det mörka och mjukt i det hårda. Rosenmetoden är kärlek utan krav."

För mig har Rosenmetoden givit mig de redskap jag behövt för att ta mig ur djupa svårigheter i livet. Jag trodde jag var lycklig och fri men förstod under behandlingarnas och utbildningens gång att det var mycket som tyngde mig men som jag gömt i mitt innersta. Jag var olycklig utan att vilja erkänna det för mig själv. Tack vare Rosenmetoden fick jag kraft att ta mig ur en situation som annars skulle ha blivit ohållbar.

Rosenmetoden hjälpte mig att våga förändra!

Boka tid här!

Läs mer om Rosenmetoden här!