Kroppen minns det som själen försöker stuva undan!

Våra liv formar oss till det vi är idag, på gott och ont! Ju mer kroniska spänningar vi bär på desto svårare är det att leva ett fritt och fullgott liv utifrån vår sanna person och den som vi från början är skapade att vara!

Emotionell eller fysisk smärta, stress, ilska, sorg, hot eller rädslor kan sätta sig i våra muskler och andning i form av spänningar , som ett försvar för att klara av och hantera svåra situationer. Om detta sker över en längre period övergår spänningarna till att bli kroniska och begränsar oss, både fysiskt och psykiskt.

 

    Detta kan i sin tur medföra sjukdom, fysiskt och psykiskt lidande, sömnlöshet och en känsla av att ha förlorat sig själv, inte veta vem man är.

    Karin i artikeln berättar om sin erfarenhet när hon kom i kontakt med Rosenmetoden första gången och hur det förändrade hennes liv. Kanske är det dags för dig? Ge dig själv eller någon som du håller kär en behandling som kan förändra!