När vi berör varandra fredligt händer något positivt i vår själ!

I en studie "Närvaro med beröring" (läs här) gjord på ett sjukhem i Norge blev responsen på beröring extremt god och sporrade dem att gå vidare till ett projekt. Två auktoriserade Rosenterapeuter verksamma som sjuksköterska och undersköterska på ett av sjukhemmen initierade projektet.

"Livet på institution berövar patienterna de beröringsupplevelser som hört till det liv de levt tidigare, tillsammans med partner, barn, husdjur och kontakt med andra människor. Många gånger har de inte ens förmåga att längre beröra sig själva genom kroppsvård, hårborstning och liknande. Men känselsinnet och behoven är desamma."

Vid fredlig, mjuk beröring som i Rosenmetoden (läs här) blir avslappning, lugn och välbefinnande resultatet, medan oro och ångest minskar.  Detta gäller naturligtvis inte bara äldre människor utan oss alla; stor som liten, frisk som sjuk, kvinna som man.

"Den långvariga effekten varierade hos olika personer. Flera upplevde förbättringar i sitt fysiska tillstånd, troligen genom beröringens inverkan på det parasympatiska nervsystemet. Ökad fysisk aktivitet blev ibland en följd av detta. Patienter med demens kom plötsligt ihåg gamla minnen och fungerade psykiskt bättre än vanligt efter behandlingarna, någon blev mer vaken och kommunikativ. Medicinering med sömnmedel och lugnande medel kunde i vissa fall minskas eller upphöra."

I Rosenmetoden försöker terapeuten inte aktivt att förändra någonting. Terapeuten är enbart ”med” med sina händer i en process som skapar trygghet och stöttar både fysiskt men även psykiskt. För äldre människor är detta guld värt och kanske den enda beröring de får.

Alla behöver vi fredlig beröring då det sätter igång Lugn och Ro hormonet Oxytocin som är ett hormon som stimulerar "Må-bra" känslan och lugnar. Inte minst i dagens stressade samhälle där det många gånger finns för lite utrymme till återhämtning och "bara vara"-stunder.

Varmt välkommen till en stunds inre beröring, stunder som kan göra skillnad!