Rosenmetoden i fredens tjänst

"När vi låter musklerna mjukna, då mjuknar vår attityd, och då kan vi ta in vad livet och andra människor ger."

Mer om Rosenmetoden här.

I tio års tid har Rosenterapeuter från Sverige åkt ner till Sarajevo för att sprida Rosenmetodens budskap: Fredlig beröring hjälper oss människor att förlika oss med vår själsliga smärta och läka våra sår så att vi lättare kan förlåta och skapa fred. 

 Att förena de olika folkgrupperna känslomässigt, att de inte längre skulle känna hat till varandra var drömmen som Vehbija Peksin, sjukgymnast från Bosnien bar på. Han var övertygad om att de som fick del av Rosenmetoden inte längre skulle uppleva de andra som fiender, och att de skulle kunna leva sida vid sida i fred och vänskap.

"Ingen i Sarajevo har undgått krigets fasor, och alla har trauman. Vi kan inte ta bort deras trauman; vi har inte varit med och har inte deras erfarenheter. Men vi kan visa dem att de är något mer än sina trauman. De kan börja öppna sig mot framtiden och börja tro på kärlek och vänskap. Med Rosenmetoden blir kvinnorna starkare och männen mjukare – och de får mera liv, ett friare liv."

Läs mer i Friskvårdsmagasinet här.