Lugn och Ro med hjälp av Rosenmetoden

Rosenmetoden, läs mer här, har utvecklats av leg. sjukgymnasten Marion Rosen, och är en form av kroppsbehandling som genom beröring syftar till att lösa upp spänningar i kroppen och frigöra känslorna bakom. Undertryckta känslor sätter sig i kroppen i form av spänningar, värk eller hämmad andning, och kroppen avspeglar på så vis både medvetna och omedvetna känslor och minnen. När spänningarna löses upp, kommer känslor och minnen upp till ytan.

Idag vet vi att fredlig beröring och en känsla av tillit påverkar frigörandet av kroppshormonet Oxytocin, som även kallas "lugn och ro"-hormonet. Vid Rosenbehandlingar, hos en terapeut som du har förtroende för, kan du få hjälp med att lösgöra dina spänningar på ett djupare plan för att kunna bearbeta det som från början har orsakat dem. I samband med detta frigörs Oxytocin som hjälper dig att känna djup inre ro och avslappning. Ögonkontakten är också mycket viktig. Läs en artikel om Oxytocinet påverkan här.

”Vi människor skapar med muskulaturens hjälp ett skyddande pansar runtomkring oss för att slippa visa vår sårbarhet. Vi är rädda att omvärlden ska skada vårt innersta väsen, så vi lever ofta livet utan att inkludera den delen. Och ändå söker vi denna dolda inre juvel som göms bakom smärta, ilska och sorg. I sökandet kan sanningen börja framträda, och vi inser att vi aldrig tidigare trott att vi kunde älska och bli älskade” Marion Rosen