Bara när du är helt redo och vågar vara öppen inför din egen sårbarhet kan du leva upp till den du verkligen är!

”Vi människor skapar med muskulaturens hjälp ett skyddande pansar runtomkring oss för att slippa visa vår sårbarhet. Vi är rädda att omvärlden ska skada vårt innersta väsen, så vi lever ofta livet utan att inkludera den delen. Och ändå söker vi denna dolda inre juvel som göms bakom smärta, ilska och sorg. I sökandet kan sanningen börja framträda, och vi inser att vi aldrig tidigare trott att vi kunde älska och bli älskade”

Marion Rosen

Bara när du är helt redo och vågar vara öppen inför din egen sårbarhet kan du leva upp till den du verkligen är!

I Rosenmetoden, läs här, får du hjälp med att möta in i de spänningar som uppstått när livet varit svårt, för att själv kunna släppa det som håller.  Då först kan du möta in i det som inte fick kännas.

Lyssna på Brené Brown, lyssna här, hur hon beskriver sårbarhetens kraft i sitt Ted Talk. Rosenmetoden hjälper dig att möta in i din sårbarhet och smärta och det som du aldrig tillåtit dig känna, för att kunna öppna upp för glädjen, kraften, passionen, kärleken, livslusten.

En Rosenbehandling tar en timme varav cirka 45-50 minuter på britsen.

Behandlingen brukar börja med att klienten ligger på magen. Terapeuten observerar hur andningen rör sig i kroppen, var den skulle kunna ta mer plats, om andningen tycks naturlig eller om klienten ”hjälper till” med andetagen. Terapeuten känner igenom kroppen för att finna in var det finns spänningar och var det finns möjlighet till mer utrymme. Terapeuten möter, med sina händer, in spänningen med samma kraft som spänningen har för att hjälpa klienten att hitta och själv släppa det spända. En viss dialog kan förekomma men hela tiden observerar terapeuten andningen för det är den som visar om spänningen släpper eller fortsätter att hålla. Efter ungefär halva tiden får klienten lägga sig på rygg och behandlingen fortsätter på framsidan. Målet är att nå in i det undermedvetna, det som gjorde för ont, som inte fick visas eller kännas när det hände. När mötet sker i kroppen och känslan får komma fram kan det komma bilder, tårar, eller andra känslor samt att muskler slappnar av, det blir en förändring i andningen eller kanske förändrad färg i ansiktet. Skillnaden mellan Rosenmetoden och andra terapier är att det blir ett möte mellan det vi förstår förnuftsmässigt och själva känslan i kroppen. Ett möte mellan huvud och hjärta.