Rosenmetoden för oss närmare essensen!

Vem tycker inte om "fredlig beröring" och vem undviker inte slag eller våld?

Att födas in i en hård värld med känslokyla, kränkningar, våld, övergrepp, otrygghet, skam, skuld osv, som vardagsmat skapar "sår" som är svåra att läka och "skal" som skyddar, men som även hindrar oss från att utvecklas till empatiska, kärleksfulla individer där respekt för oss själva och omgivningen helt eller delvis raderats ut.

Men öven en kärleksfull uppväxt med mycket förståelse har brister som kan sätta djupa spår i en människas själ och som kan vara svåra att möta in i utan hjälp eller vägledning. Finns det egentligen någon människa som kan säga att hon vågar vara precis den som hon är skapad till att vara?

I behandlingar med Rosenmetoden blir du mött i ditt djupaste "jag", det jag som var tvunget att döljas men som alltid längtat efter att bli synligt, vad du än är för person just nu!

Möt dig själv i en stund av djup avslappning i fullkomlig närvaro på en behandling i Rosenmetoden.

Läs gärna Susanne Anderssons upplevelse under sin utbildning till Rosenterapeut här