Den otroliga kraften i fredlig beröring!

Forskningen är bara i sin linda!

Intressant artikel om beröringens betydelse av vår utveckling och vårt växande som människa. Dess läkande kraft som går på djupet. Den bevarar vår sårbarhet vilket gör att vi har tillgång till vår medkänsla och empati, men även värnar om vår förmåga att inte göra övertramp på varken dina egna eller andras gränser.

Läs gärna artikeln här

Läs mer om Rosenmetoden här