Introduktionskurs i Rosenmetoden

Mer om kursen finner du här

Några exempel på ämnen som introduktionskursen innehåller

  • Hur vi hittar mjukheten i händerna. Intentionen bakom och hur vi vänder oss till den inre personen genom lätt beröring.

  • Beröringens betydelse, påverkan och effekt.

  • ”Konsten” att lyssna och vara närvarande utan att göra eller fixa.

  • Muskelspänningars betydelse, funktion och påverkan samt sambanden till känslor och tidigare erfarenheter. Muskelspänningar som barriärer och skydd.

  • Avspänningens betydelse för att blicka inåt och för läkning.

  • Andningens betydelse.

  • Fysiska och personliga gränser, hur kan de manifesteras i den fysiska kroppen?

  • Det nödvändiga i att kunna lyssna till sina egna känslor och behov. Vikten av att kunna lyssna till andras känslor och behov.