Rosenmetoden är en behandlingsmetod som, med hjälp av terapeutens händer, ger en djup fysisk men även psykisk avslappning. En mjuk och lätt beröringsbehandling som når in till det du på alla sätt har försökt att glömma, men som du egentligen längtar efter att förstå.

Denna form av avslappning hjälper dig att få kontakt med obearbetade känslor och minnen som ligger i vägen för att du skall kunna må bra. Genom att tillåta och acceptera känslan kan hämmande blockeringar lösas upp..

Läs mer...


En behandling i Rosenmetoden tar sammanlagt en timme, allt inräknat. Behandlingen på britsen tar ca 45-50 minuter.

 

Ett liv med minskad stress

Andra problem som jag även dagligen ställs inför är personer med stressrelaterade symptom såsom yrsel, ångest, oro. Väldigt ofta är stress en underliggande faktor till många kroppsliga besvär.

Studier visar på att personer som känner sig stressade och som kämpar med att kontrollera och hålla tillbaka känslor av sorg, smärta, irritation, ångest, depression och ilska, visar en större tendens att få muskelspänningar och kronisk muskelsmärta än de som släpper fram sina känslor. Något som även påverkas mycket vid stress är andningen som blir spänd, kort och otillräcklig för syresättningen av kroppen. Med Rosenmetoden ökar din kroppsmedvetenhet, din diafragma slappnar av vilket medför en djupare, mer naturlig andning som i sin tur hjälper dig att släppa spänningar. Här kan jag hjälpa dig att finna in till de bakomliggande orsakerna till din stress.


God sömn och dygnsrytm

Sömnproblem och sömnstörningar har blivit ett allt större problem i vårt samhälle både pga av ökad vardagsstress men även pga av psykologiska orsaker. Personer som har för vana att undertrycka sina känslor riskerar att i längden utveckla symptom som trötthet och utmattning. Även sömnapné och andra andningssvårigheter bidrar till en orolig sömn vilket i sin tur påverkar ämnesomsättningen och rengöringsprocesserna som är så viktiga för vårt välbefinnande och som ska vara aktiva under sömnen. Mina händer hjälper dig att finna in till avslappning på djupet som i sin tur kan få dig att lättare komma till ro och vila. Jag hjälper dig att hitta in till din sanning och att våga uttrycka den.


Avspänd och smärtfri

Några symptom som jag som Rosenterapeut dagligen ställs inför är olika former av smärta, både fysiskt och psykiskt. Exempelvis ledsmärta, fibromyalgi, magbesvär, huvudvärk/migrän osv. 

Förutom rent fysiska orsaker kan posttraumatisk stress, övergrepp, incest, livskriser, förluster, sorg mm vara faktorer som ligger bakom besvären.

Att låta musklerna slappna av, samt att tillåta dig att uttrycka dina inre känslor, lindrar smärta och andra besvär och åkommor. Dessutom påverkas din andning positivt i samband med att du släpper spänningar, den stora andningsmuskeln, diafragman, mjuknar och blir mer effektiv, vilket i sin tur hjälper till att släppa spänningar. Så det blir en god cirkel. Det är detta som jag kan hjälpa dig med.


Vetenskapliga studier

Vetenskapliga Studier på Rosenmetoden gjorda av Rita Hoffrén-Larson på Karolinska Institutet. Studien är publicerad i Journal of Alternative and Complementary Medicine . Finns även att tillgå i Friskvårdsmagasinet i april 2014.

Vetenskapliga Studier gjorda av Alan Fogel, PhD, LMT, University Utah.

Marion Rosen

Rosenmetoden skapades av den tysk-amerikanska sjukgymnasten Marion Rosen och är en psykologiskt orienterad kroppsbehandling.

Marion Rosen som föddes 1914, var verksam som sjukgymnast och Rosenterapeut i Kalifornien i över 60 år. De senaste 40 åren utarbetade hon den metod som idag bär hennes namn och som är känd världen över. Till Sverige kom Rosenmetoden 1982 via Axelsons Gymnastiska Institut. Marion Rosen fortsatte undervisa, hålla föredrag och workshops samt behandla fram till sin bortgång 2012. Hon har behandlat tiotusentals människor och utbildat många lärare. Tack vare Marion har vi fått en gåva i våra händer, för att lyssna, hjälpa och leda in till det som är äkta och sant! 

Metoden behövs mer än någonsin idag i vårt ofta så stressade samhälle. 

Oxytocin är kroppens egen mirakelsubstans utan biverkningar!

Oxytocin är ett sk. ”lugn och ro” hormon som genom studier framtagna av Prof. Kerstin Uvnäs-Moberg visar, att när det utsöndras i kroppen så minskar rädsla, aggressivitet, stress, ångest, depression, smärta vilket i sin tur ger en avslappnande effekt och stärker dina relationer.

Oxytocin är en sinnrik substans som skapas i våra egna kroppar och som förbättrar immunförsvar, cirkulation, andning, blodtryck, sömn, näringsupptag och sårläkning.

Behandlingar i Rosenmetoden stimulerar frigörandet av hormonet Oxytocin i kroppen, vilket i sin tur ger en avslappnande och lugnande effekt.

IMG_3826.JPG